Statut Gdańskiego Klubu Sportowego "Stoczniowiec"

Robotniczy Klub Sportowy powołano do życia 26.06.1970 roku w wyniku integracji działających od 1945 roku  ZKS “Polonia” i od 1948 roku RKS Stocznia Północna oraz włączenia pozostałych przedsiębiorstw budowy statków z terenu Gdańska do organizacji i rozwoju silnego, robotniczego klubu branży okrętowej.
Klub jako stowarzyszenie kultury fizycznej przejął tradycje wymienionych klubów — poprzedników kontynuując ich założenia historyczno — programowe.

Jednolity tekst Statutu uchwalony 14.12.2020 roku, plik pdf.

Statut Gdańskiego Klubu Sportowego “Stoczniowiec”

Olivia w nietypowej roli

Tym razem zamiast zmagań sportowców w Hali Olivia odbędą się trzydniowe...

Siódemka wspaniałych

Ruszyły przygotowania do sezonu 2024/2025. Do kadr narodowych Polskiego Związku Łyżwiarstwa...

GKS Stoczniowiec prezentuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów Klubu

Czwartkowe walne dało zielone światło do wprowadzenia uchwał, które mają regulować funkcjonowanie...

Tytuły Honorowe dla zasłużonych członków GKS Stoczniowiec

Walne Zebranie Delegatów Klubu uhonorowało znakomitych sportowców, byłych hokeistów Stoczniowca, a...