Olivia Cup 2017
Olivia Cup 2017

Regulamin Olivia Cup 2017

 1. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem Turnieju jest UKS OLIVIA 17 we współpracy z Klubem GKS STOCZNIOWIEC.
 2. ORGANIZACJA TURNIEJU
  1. Turniej rozegrany będzie w dniach 1-2 kwietnia 2017 r. na terenie lodowiska Gdańskiego Klubu Sportowego "Stoczniowiec", 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470 (Hala Olivia).
  2. Zgłoszenie drużyny do udziału w Turnieju następuje poprzez złożenie Organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: oliviacup.gdansk@gmail.com i wpłacie na konto wpisowego w wysokości 800 PLN. Do dnia 10.02.2017 r. Na konto:
   UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIVIA 17
   74 1090 2590 0000 0001 3168 3149
  3. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Każda zgłoszona drużyna musi posiadać ważną polisę NNW, którą należy przedłożyć przy weryfikacji drużyn.
  5. Każdy zgłoszony zawodnik musi posiadać legitymację szkolną oraz ważną książeczkę zdrowia sportowca.
  6. Drużyna składa się minimum z 12 zawodników i 1-go bramkarza, a maksimum z 16 zawodników i 2 bramkarzy. W skład drużyny mogą wchodzić zawodnicy z roczników 2007 i młodsi. Osobami towarzyszącymi zespołom są Trener i Kierownik drużyny.
  7. Przebieg i formuła turnieju:
   1. Runda zasadnicza:
    1. grupy A i B: 10 zgłoszonych zagra w dwóch grupach po 5 drużyn każdy z każdym. Zespoły z miejsc: 1 - 3 przechodzą do rywalizacji w grupie mistrzowskiej (grupa C). Zespoły z miejsc 4 – 5 przechodzą do rywalizacji w grupie pocieszenia (grupa D).
    2. grupa C: składa się z 6 drużyn, wyniki meczy drużyn awansujących przepisywane są z grup A i B. Pierwsze cztery zespoły awansują do półfinałów, dwie ostatnie grają i miejsca 5-8.
    3. grupa D: składa się z 4 drużyn, które grają każda z każdym. Pierwsze dwie drużyny grają o miejsca 5-8, dwie ostatnie grają mecz o 9 miejsce.
   2. Runda finałowa:
    1 półfinał - zespoły z miejsc 1 i 4 z grupy C
    2 półfinał - zespoły z miejsc 2 i 3 z grupy C
    Zespoły pokonane w półfinale rozgrywają mecz o III miejsce, zwycięzcy występują w finale.
    Miejsca 5-8: (5 z gr. C) z (2 z gr. D)
    Miejsca 5-8: (6 z gr. C) z (1 z gr. D)
    Zespoły pokonane rozgrywają mecz o 7 miejsce, zwycięzcy rozgrywają mecz o 7 miejsce.
    Miejsca 9-10: (3 z gr. D) z (4 z gr. D) jeden mecz o miejsce 9.
 3. PRZEPISY GRY
  1. Mecz odbywa się na zmniejszonych polach, 3 na 3 zawodników + bramkarze,
   • mecz rozpoczyna się wznowieniem na środku boiska,
   • w czasie gry danej formacji nie ma wznowień, wyjątek: gdy zachodzi konieczność zatrzymania czasu gry lub kontuzji zawodnika,
   • obowiązuje zakaz gry ciałem,
   • obowiązuje zakaz wycofywania bramkarzy,
   • po zdobyciu bramki, drużyna zdobywająca bramkę wycofuje się natychmiast na swoją połowę, natomiast drużyna, która ją straciła, rozpoczyna od własnej bramki, podaniem od bramkarza,
   • w zawodach obowiązują bramki pełnowymiarowe, krążek czarny,
   • każda kara lub faul w trakcie meczu skutkuje rzutem karnym, rzut karny wykonuje zawodnik z aktualnie grającej formacji,
   • zespoły grają czteroma formacjami oznaczonymi kolorami (oznakowanie musi być naklejone na kasku). Składów formacji nie można zmieniać w czasie meczu. Można zmienić przed kolejnym meczem, ale wówczas należy podać pisemnie do sędziów nowy, czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (nieczytelny formularz sędzia ma prawo odrzucić, wówczas należy uczestniczyć w meczu na podstawie poprzedniego składu formacji). Oznakowanie kolorystyczne formacji:
    • I formacja – kolor czerwony;
    • II formacja – kolor niebieski;
    • III formacja – kolor zielony;
    • IV formacja – kolor żółty,
   • czas meczu w rundzie zasadniczej wynosi – 20 minut.
   • czas meczu w rundzie finałowej wynosi – 28 minut, w przypadku remisu następuje seria rzutów karnych.
   • formacje grają po 60 sekund;
   • zmiany dokonywane są na sygnał dźwiękowy: gra kolejnej formacji rozpoczyna się od wznowienia na środku boiska.
  2. Punktacja :
   • Mecz: - za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty; - za remis 1 punkt;
  3. Kolejność w tabeli.
   Kolejność zespołów w tabeli po rundzie zasadniczej ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów po rundzie zasadniczej przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
   • przy dwóch zespołach:
   1. wynik bezpośredniego spotkania,
   2. korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej,
   3. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej,
   4. przy dalszej równości, losowanie.
   • przy więcej niż dwóch zespołach:
   1. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
   2. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
   3. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach tych drużyn,
   4. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej,
   5. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej,
   6. przy dalszej równości, losowanie
  4. W meczach, w których wyłoniony musi być zwycięzca (runda finałowa) obowiązuje seria rzutów karnych. Trzech różnych graczy z każdej drużyny strzela rzuty karne naprzemiennie. Jeżeli wynik po podstawowych, sześciu rzutach karnych, nadal jest remisowy to rzuty karne będą kontynuowane według zasady „nagłej śmierci”. „Nagła śmierć” w serii rzutów karnych pozwala jednemu graczowi z pola z każdej drużyny na wykonanie rzutu karnego, do momentu wyłonienia zwycięzcy. Każdy gracz z pola, łącznie z tymi, którzy wzięli udział w pierwszym etapie serii rzutów karnych, ma prawo strzelać w tylu rundach „nagłej śmierci”, jaka może wystąpić. Drużyna, która strzelała pierwsza podczas serii rzutów karnych w 3 pierwszych rundach będzie strzelała jako druga w czwartej i kolejnych rundach „nagłej śmierci”, do momentu wyłonienia zwycięzcy.
 4. NAGRODY
  1. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary i medale za udział w Turnieju.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
  2. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane w celach marketingowych Organizatora.
  3. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją turnieju (lód, sędziowie, zabezpieczenie medyczne).
  4. Protesty dotyczące naruszenia postanowień niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez Organizatora za pośrednictwem wskazanych przez niego osób.
  5. Protesty będą rozpatrywane w przypadku ich wniesienia w tym samym dniu, w którym zaistniał spór.
  6. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
  8. Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli naruszenie to jest spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności działaniem osób trzecich niebędących jego współpracownikami lub działaniem siły wyższej.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2016 r.
Polski zwizek Hokeja na Lodzie      Polski Związek Curlingu  Po